VÅRT MILJÖARBETE

Vi äger vindkraftsandelar för vår egen elförsörjning

Vi använder oss av Ekobanken för våra bankärenden

Vi väljer ekologiska och Fairtrade-märkta varor när vi gör våra inköp

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 – integrerat system som vi arbetar med dagligen i alla våra projekt

Vi är medlemmar i SGBC (Sweden Green Building Council) för att vi tycker det är viktigt att delta i utvecklingen av hållbart byggande

MILJÖPOLICY

Alla som arbetar i KODEDA skall:

  • ha god kännedom om och tillämpa gällande miljölagstiftning som berör vår verksamhet
  • bevaka att varje projekt uppfyller lägst kundens miljömål
  • arbeta med att förebygga föroreningar och minska KODEDA egen miljöbelastning
  • arbeta för att ständigt förbättra våra kunskaper om miljöarbete
  • öppet redovisa vår miljöpolicy

KVALITETSPOLICY

Alla som arbetar i KODEDA skall:

  • ha god kännedom om och tillämpa gällande bygglagstiftning som berör vår verksamhet
  • fylla kundens förväntningar genom kompetent utförande av uppdragen inom de tids- och kostnadsramar som gäller för respektive projekt
  • systematiskt arbeta med egenkontroll och erfarenhetsåterföring som metod att åstadkomma förbättringar av våra rutiner, mallar och referensdokument
  • systematiskt arbeta med vidareutbildning
SGBC Logo Sweden Green Building Council
Miljöbyggnad Logo