GÖTEBORG

Camilla Jenefeldt

VD, Kontorschef, Projektledare och Miljökonsult

0708-53 77 00

KA, BAS-P, Miljöbyggnadssamordnare

Anna Chu

Projektledare och Miljökonsult

0725-61 45 20

KA, BAS-P, Miljöbyggnadssamordnare

Anna Bruks

Projektledare och Miljökonsult

0722-27 75 35

KA, BAS-P

Sara Lydmark

Miljökonsult och ansvarig inom mark

0738-09 51 63

BAS-P

Rickard Oxholm

Projektledare

0733-36 67 50

KA, BAS-P

Johanna Arlinger

Miljökonsult

0725-52 88 92

BAS-P

Christina Carlsson

Miljökonsult

0725-40 19 17

Miljöbyggnadssamordnare

Frans Kodeda

Projektledare

0705-83 76 66

KA, BAS-P, Miljöbyggnadssamordnare

Charlotte Heiman

Ekonomiansvarig

HELSINGBORG

Sannam Hjertstrand

Kontorschef, Projektledare och Miljökonsult

0738-20 95 00

KA, BAS-P, Miljöbyggnadssamordnare

Sara Lindgren

Miljökonsult och ansvarig inom mark

0705-78 27 37

BAS-P

Johanna Svensson

Projektledare och Miljökonsult

0703-09 41 58

BAS-P, Miljöbyggnadssamordnare

Joanna Långberg

Miljö- och Energikonsult

0727-19 13 16

BAS-P, Miljöbyggnadssamordnare

Frida Paninder

Föräldraledig, åter hösten 2023

Miljökonsult

0768-05 65 65

BAS-P

Rebecka Lysholm

Miljökonsult

0730-97 46 41

BAS-P

Maja Arborelius

Miljökonsult

Anders Lundgren

Miljökonsult