GÖTEBORG

Camilla Jenefeldt

VD, Kontorschef, Projektledare och Miljökonsult

   jenefeldt@kodedakonsulter.se

  0708-53 77 00

  KA, BAS-P, Miljöbyggnadssamordnare

Julia Bredstenslien-Wising

Miljökonsult

  Bredstenslien-Wising@kodedakonsulter.se

  0725-61 45 20

  Miljöbyggnadssamordnare

Anna Bruks

Projektledare och Miljökonsult

  bruks@kodedakonsulter.se

  0722-27 75 35

  KA, BAS-P

Sara Lydmark

Miljökonsult och ansvarig inom mark

  Lydmark@kodedakonsulter.se

  0738-09 51 63

  BAS-P

Rickard Oxholm

Projektledare

  oxholm@kodedakonsulter.se

  0733-36 67 50

  KA, BAS-P

Johanna Arlinger

Miljökonsult

  arlinger@kodedakonsulter.se

  0725-52 88 92

  BAS-P

Sofia Edholm

Projektledare

  edholm@kodedakonsulter.se

  0708-50 99 06

  BAS-P

Christina Carlsson

Miljökonsult

  carlsson@kodedakonsulter.se

  0725-40 19 17

  Miljöbyggnadssamordnare

Magnus Sparf

Projektledare

  sparf@kodedakonsulter.se

  0709-72 91 17

  KA, BAS-P, Certifierad besiktningsman

Charlotte Heiman

Ekonomiansvarig

  charlotte.heiman@gmail.com

  0709-30 03 55

Frans Kodeda

Projektledare

  kodeda@kodedakonsulter.se

  0705-83 76 66

  KA, BAS-P, Miljöbyggnadssamordnare

HELSINGBORG

Sannam Hjertstrand

Kontorschef, Projektledare och Miljökonsult

  hjertstrand@kodedakonsulter.se

  0738-20 95 00

  KA, BAS-P, Miljöbyggnadssamordnare

Sara Lindgren

Miljökonsult och ansvarig inom mark

   lindgren@kodedakonsulter.se

  0705-78 27 37

  BAS-P

Johanna Svensson

Projektledare och Miljökonsult

  svensson@kodedakonsulter.se

  0703-09 41 58

  BAS-P, Miljöbyggnadssamordnare

Joanna Långberg

Miljö- och Energikonsult

  langberg@kodedakonsulter.se

  0727-19 13 16

  BAS-P, Miljöbyggnadssamordnare

Frida Paninder

Miljökonsult

  paninder@kodedakonsulter.se

  0768-05 65 65

  BAS-P

Rebecka Lysholm

Miljökonsult

  lysholm@kodedakonsulter.se

  0730-97 46 41

  BAS-P

Maja Arborelius

Miljökonsult

  arborelius@kodedakonsulter.se

  0730-27 70 85

Hanna Albihn

Miljökonsult

  albihn@kodedakonsulter.se

  0722-20 79 19

Elin Rexhagen

Miljökonsult

  rexhagen@kodedakonsulter.se

  0706-556576