OM OSS

Kodeda Konsulter AB startades i Göteborg 1996 och är ett konsultföretag som erbjuder tjänster inom projektledning och miljökonsultering. Vår verksamhet är främst inriktad på professionella kunder som förvaltar fastigheter eller arbetar med nybyggnation. Detta inkluderar fastigheter för såväl privat som offentlig verksamhet så som utbildningslokaler, idrottsanläggningar, sjukhus, vårdboende, kulturhistoriska byggnader, bostäder, kontor och mark. Idag har vi kontor i Göteborg och Helsingborg.

Kodeda Konsulter AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi arbetar ständigt med att utveckla vår kompetens och att möta marknaden på ett proaktivt sätt.

I ett uppdrag strävar Kodeda Konsulter AB efter att vara en samarbetspartner som:

  • använder innovativa och kostnadseffektiva lösningar
  • arbetar praktiskt, resultatinriktat och med ett helhetsperspektiv
  • är tillmötesgående, lyhörda och engagerade
  • alltid uppfyller åtaganden enligt avtal och inom givna tids- och kostnadsramar

Våra kunder tycker det är lätt och roligt att arbeta med oss!

VÅRA MÅL

Att ständigt söka förbättringar och därmed bli ett effektivare och mer framgångsrikt företag är en av de viktigaste utgångspunkterna för vår verksamhet.

Vi vill vara:

– Ett välmående företag

-Förstahandsvalet för våra kunder

-Ledande i omställningen till en hållbar bygg- och fastighetsbransch

ORGANISATIONSNUMMER

Vårt organisationsnummer är 556686-6512.