VÅRT MILJÖARBETE

Vi äger vindkraftsandelar för vår egen elförsörjning

Vi använder oss av Ekobanken för våra bankärenden

Vi väljer ekologiska och Fairtrade-märkta varor när vi gör våra inköp

Vi är certifierade enligt ISO 9001 och 14001- integrerat system som vi arbetar med dagligen i alla våra projekt

Vi är medlemmar i SGBC (Sweden Green Building Council) för att vi tycker det är viktigt att delta i utvecklingen av hållbart byggande

Vi är medlemmar i CC Build (Centrum för Cirkulärt Byggande) för att vi tycker det är viktigt att delta i utvecklingen kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning

VERKSAMHETSPOLICY

Vårt arbete präglas av att:

  • Vi bidrar till ett hållbart byggande och skyddar miljön genom att eftersträva bra miljöval i våra uppdrag såväl som i den egna verksamheten
  • Vi eftersträvar en god fysisk, organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö, där en öppen attityd och kontinuerlig dialog ökar trivseln. Våra medarbetare erbjuds en säker, stimulerande och utvecklande arbetsmiljö
  • Vi främjar fortsatt lärande och strävar efter ständiga förbättringar i vår verksamhet
  • Vi utnyttjar företagets samlade kunskap och hjälpmedel i varje uppdrag där lagar och andra krav utgör miniminivå
  • Vi lever upp till våra kunders förväntningar
SGBC Logo Sweden Green Building Council
Miljöbyggnad Logo