VÅRA TJÄNSTER

Kodeda Konsulter arbetar med miljö och projektledning inom bygg- och fastighetsbranschen. Nedan finns exempel på tjänster vi tillhandahåller:

MILJÖKONSULTERING

– Miljösamordning

– Beräkningar energi & dagsljus

– Provtagning av mark och vatten

– Inventering av farligt avfall

– Miljökontroll

– Radonmätningar

– Tillståndsärenden och myndighetskontakter

– Miljökonsekvensanalyser

– Utredningar av fukt och buller

– Dagvattenutredningar

PROJEKTLEDNING

– Projekteringsledning vid ny- och ombyggnad

– Byggledning vid ny- och ombyggnad, rivning

– Entreprenadbesiktningar

– Statusbesiktningar

– Kontrollansvarig enligt PBL

– BAS-P

– Installationssamordning

– Riskanalyser