CIRKULÄR EKONOMI / INDUSTRIELL SYMBIOS

I ett första skede för att utveckla cirkuläritet och industriell symbios i Helsingborgs kommun har Kodeda Konsulter på uppdrag av Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg Stad undersökt vilken potential informationen i företagens offentliga miljörapporter har för att fånga upp relevanta restflöden och synergier mellan verksamheter.

Arbetet innefattade:

  • Dokumentanalys av ett 40-tal miljörapporter
  • Kvalitativ kodning av information
  • Presentation av slutsatser till Stadsledningsförvaltningen, Helsingborg Stad, Miljöförvaltningen, NSR, NSVA och andra inbjudna företag.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.