Projektledning, KA och miljökontroll av Sommarlust förskola

Hösten 2018 fick vi förtroendet att hjälpa Kungsbacka kommun med Projektledning, KA och miljökontroll vid om- och tillbyggnad av Sommarlust förskola.

Förskolan är uppförd 1968-69 i 2 plan med kök och idrottshall i separat byggnad. Under de senare åren har byggnaden ändrats till administrativa lokaler.

För att möta nya behov och Kungsbacka kommuns koncept för förskolor, utökades och anpassades ytorna för 160 barn. Nytt mottagningskök byggdes i angränsande byggnad som med ny tillbyggnad med hiss och trapphus länkades ihop med skolbyggnaden. Skolgården utökades och helt ny utemiljö tillskapades.

Inför ombyggnationen konstaterades även ett behov av sanering av såväl byggnad som omgivande mark, och efter genomförandet har nu den miljömässiga situationen förbättrats betydligt.

Den nyrenoverade förskolan blev fantastiskt bra och har fått fina lovord från verksamheten. Det har varit fantastiskt att ha varit en del i detta projekt och arbetat ihop med en kreativ projektgrupp som hela tiden arbetade mot samma mål och så bra det blev.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.