Material- och Återbruksinventering i Västra Dalhem

I projektet Västra Dalhem i Helsingborg fick Kodeda Konsulter förtroendet av fastighetsförvaltningen i Helsingborg att utföra materialinventering av farligt avfall samt inventering av material för återbruk och återvinning, miljöteknisk markundersökning och miljösamordning inför rivningen av en förskola.

Förskolan var en typisk 70-tals byggnad i ett plan med tre flyglar. För att ta vara på så mycket av det befintliga materialet som möjligt utförde Kodeda Konsulter en återbruksinventering av byggnadsmaterial och inredning där följande har återbrukats istället för att bli avfall:

 • Håltegel
 • Isolerglasfönster och fönsterdörrar
 • Metall till fläktkåpor
 • Rostfria diskbänkar och rullvagnar
 • Köksinredning
 • Sanitetsgods och WC-inredning
 • Vitvaror och torkskåp
 • Belysning
 • Ribbstolar

Material som skickats för återvinning är bland annat:

 • Gips
 • Plastmattor
 • Takpapp
 • Metall
 • Undertaksplattor

Kodeda konsulter bistod som miljösamordnare i projektet och stöttade vid framtagandet av förfrågningsunderlaget. Eftersom det var en del produkter som skulle återbrukas internt och andra som skulle fraktas till externa aktörer ställde det högre krav på hur både handlingar och förfrågningsunderlag utformades. Kodeda Konsulter bistod även med miljöteknisk markundersökning och miljökontroll vid sanering och rivning.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.