STATUSBESIKTNING AV FÖRSKOLOR

Ett projekt där tio förskolor (byggda under 1970-talet) bedömdes utifrån status gällande fukt, ventilation, bygg, el, VVS och miljö för att erhålla en samlad bild inför beslut om ombyggnation, renovering eller rivning. Kodeda Konsulter har i detta uppdrag bistått med miljö och byggkunskap där hänsyn tagits till både människors hälsa, spridning till miljö och avfallshantering. Uppdragsgivare: Lokalförvaltningen Göteborgs Stad.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.