Tillstånds- och anmälningsärenden

Ibland behöver du som verksamhetsutövare, byggherre eller fastighetsägare söka om tillstånd eller anmälan att få utföra en åtgärd enligt Miljöbalken. Det kan gälla till exempel en miljöfarlig verksamhet i form av en anläggning av något slag, eller myndighetskontakter i miljö- och byggprojekt, exempelvis miljösaneringar.

Vi hjälper till med att ta fram den dokumentation som behövs i processen att få tillstånd eller anmälan att utöva verksamheten samt hålla kontakten med tillsynsmyndighet, löpande eller vid behov. Vi kan även utföra provtagning om så krävs, då utvärderar vi även resultaten och sköter rapportering till tillsynsmyndighet.

Vi kan även hjälpa till att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som används för att ge en helhetssyn av den miljöpåverkan som ett planerat projekt kan medföra. I vårt arbete med MKB lägger vi extra krut på att analysera skadereducerande åtgärder, då det är viktigt att dessa är både rimliga och effektiva.

Med vår hjälp kan du känna dig trygg i att ha god kontroll över miljöpåverkan från din verksamhet och att ert ansvar enligt Miljöbalken uppfylls.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.