Dagvattenutredning

Vi tar fram dagvattenutredningar inför till exempel detaljplanearbete genom att hjälpa våra beställare att utreda de förutsättningar som finns för att hantera dagvatten på bästa sätt för människor och natur. Vi arbetar utifrån krav ställda från kommun, länsstyrelse och gällande lagstiftningar och samarbetar ofta med geoteknisk och ekologisk kompetens för att ta fram hållbara lösningar. Vi ger förslag på fördröjande och renande lösningar för att hantera översvämningar vid skyfall som 100-årsregn och tar hänsyn till framtida klimatförändringar.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.