Innemiljö: Kontroll och utredning

Vi hjälper till att utreda klagomål på lukter och hälsobesvär i byggnader och genomför innemiljöutredningar baserat på SWESIAQ-modellen. Vi har goda kunskaper om byggnaders konstruktioner, byggnadsmaterial och ventilationssystem och mångårig erfarenhet av att utreda fukt- och mögelproblematik samt en rad andra faktorer som kan orsaka problem i inomhusmiljön.

Vi genomför platsbesök, samtalar med berörda och granskar ritningsunderlag och andra handlingar som ger information om byggnaden. Vid en fördjupad utredning kan vi utföra en rad olika mätningar av fukt, luft och ventilationsflöden samt utföra provtagningar av byggnadsmaterial.

Resultatet från iakttagelser, undersökningar och mätningar presenteras i rapporter. Brister och skador redovisas och bedöms och åtgärdsförslag presenteras.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.