Kontrollprogram

Vi bistår verksamhetsutövare, byggherrar och fastighetsägare med att utforma och följa upp kontrollprogram som en del av egenkontrollen. Vi utför provtagningar och utvärderar resultaten och sköter rapportering till tillsynsmyndighet. Med vår hjälp uppfylls ansvaret enligt Miljöbalken och egenkontrollförordningen och du får en god kontroll över miljöpåverkan från din verksamhet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.