Dagsljus- och solvärmelastberäkning

Vi genomför dagsljusbedömningar och simulerar dagsljusfaktorn för att säkerställa att BBR:s och AFS krav på dagsljus uppfylls i bostäder och på arbetsplatser. Vi har även lång erfarenhet av att hantera frågor som berör dagsljus i byggprojekt som miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad.

I samband med dagsljusberäkningar rekommenderas även förenklade solvärmelastberäkningar. Syftet kan vara att välja ut ett lämpligt solskydd eller att kontrollera att valda solskydd är tillräckligt effektiva för att förhindra övertemperaturer och minimera kylbehovet. Dagsljus- och solvärmelastberäkningar görs med fördel samtidigt för att säkerställa att fönsterglasens storlek och egenskaper släpper in tillräckligt med dagsljus samtidigt som solskyddet ska avskärma solinstrålningen på ett effektivt sätt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.