BAS-P

Vi arbetar med byggarbetsmiljösamordning i rollen som BAS-P och säkerställer genom vårt åtagande att byggherrens ansvar gällande arbetsmiljökrav enligt arbetsmiljölagen efterföljs.

Som BAS-P i ert projekt fungerar vi som samordnare för arbetsmiljön under den inledande fasen av planering och projektering. Vi bistår med vår kunskap och vägleder byggherren och projektörerna genom projekteringen så att kloka val görs för att ge bra förutsättningar för en säker byggproduktion samt upprättar arbetsmiljöplanen för projektet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.