Byggledning

Vi arbetar med byggledning i rollen som byggledare inom ny-, till- och ombyggnad samt rivning. Vi byggleder uppdrag för privata, kommunala och statliga beställare i utförande- och totalentreprenader. Vi är ofta med tidigt i projekten för att bistå med byggtekniska lösningar och trygga att genomförandet beaktas redan i projekteringsskedet.

Som byggprojektledare i ert projekt säkerställer vi att genomförandefasen ges bästa förutsättningarna för att drivas framåt. I egenskap av byggledare är vi länken mellan er som beställare och entreprenören samt medverkar till att goda relationer med verksamheter runt omkring och boende upprätthålls. Vi följer upp produktionens framdrift både produktionsmässigt och ekonomiskt samt kontrollerar att arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen sköts och ser det som en självklarhet att ha en hög närvaro för att snabbt omhänderta uppkomna situationer och hitta lösningar. Vi ansvarar för byggmöten och håller dig som beställare kontinuerligt uppdaterad genom hela byggskedet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.