Entreprenadbesiktning

Vi arbetar med entreprenadbesiktning i rollen som certifierad besiktningsman och vår uppgift är att objektivt bedöma att entreprenaden har utförts kontraktsenligt och enligt gällande lagstiftning. Hos oss finns en certifierad besiktningsman och vi har kompetenser inom besiktning av bygg, el, hiss och solcellsanläggningar. För biträden inom andra discipliner tar vi hjälp av olika samarbetspartners.

Vi genomför entreprenadbesiktningar i alla typer av byggnader, oavsett storlek och anpassar vårt uppdrag och antal besiktningstillfällen utifrån ert projekts behov. Vi fungerar som huvudbesiktningsman med helhetsansvaret för att leda och samordna samtliga discipliners besiktningar eller som besiktningsman för utvalda delar av projektet.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.