Installationssamordning

Vi arbetar med installationssamordning i rollen som installationssamordnare i projekt med hög installationsteknisk komplexitet eller där beställaren behöver stöttning i installationsfrågor. Vi är delaktiga i projektets samtliga skeden från projektering till samordnad provning och slutbesiktning och har därigenom helhetssynen för samtliga installationsdiscipliner såsom el, VVS, ventilation, styr, hiss m fl. Vi samordnar projekteringen för att skapa en kostnadseffektiv anläggning där ytan används på ett optimalt sätt och säkerställer även att produktionen ges förutsättningar att genomföras rationellt och effektivt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.