Kontrollansvarig enligt PBL

Vi arbetar som kontrollansvarig KA och är certifierade på N- och K-nivå och upprättar kontrollplanen för ert projekt. Därigenom säkerställer vi att kraven enligt PBL uppfylls samt att byggherrens ansvar omhändertas. Vi följer upp så att nödvändiga kontroller görs genom projektets samtliga skeden från projektering till slutbesiktning och gör kontinuerliga arbetsplatsbesök för att säkerställa att produktionen efterlever ställda krav. Vi bistår även byggherren i tekniska samråd, vid besiktningar och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.