Projektledning

Vi arbetar med projektledning inom projektens samtliga faser, från förstudie till överlämning vid ny-, till- och ombyggnad samt rivning, och projektleder uppdrag för privata, kommunala och statliga beställare i utförande- och totalentreprenader. Vi bidrar gärna med vår kunskap så tidigt som möjligt i projekten för att kunna bistå våra beställare på bästa sätt.

Vi har lång erfarenhet med bakgrund från entreprenad-, projektör- och beställarsidan vilket gör att vi har en gedigen branschkännedom och vet vad som krävs för att säkerställa att lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs.

Som projektledare i ert projekt avlastar vi er projektorganisation genom att ansvara för byggadministration, framtagande av kalkyler, upphandling, ekonomistyrning, tidsplanering, riskhantering, uppföljning och ledning av projektering och produktion, omhändertar myndighetskontakter och rapporterar kontinuerligt projektets utfall till er.

Vi är givetvis behjälpliga med byggrådgivning och strävar efter att ni som beställare ska känna er helt trygga med att låta oss hjälpa er genom era projekt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.