Projekteringsledning

Vi arbetar med projekteringsledning i rollen som projekteringsledare inom projektens samtliga faser från förstudie till relationshandling vid ny-, till- och ombyggnad samt rivning. Vi projekteringsleder uppdrag för privata, kommunala och statliga beställare i utförande- och totalentreprenader. Vi säkerställer att handlingarna som tas fram följer gällande lagstiftning och kravställningar i enighet PBL, BBR, AMA, AF, AB04/ABT09, LOU, Bygghandlingar 90 samt att de följer de riktlinjer och krav som beställaren har.

Vår huvuduppgift som projekteringsledare i ert projekt är att leda projektering från idé till handling. Vi hanterar och koordinerar alla involverade intressenters intresse och bistår med tekniska lösningar som både teoretiskt, ekonomiskt och praktiskt blir optimala för ert projekt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.