Ekhagaskolan

Rivning av skolbyggnad, 5500 m2, pga. fuktskador. Kodeda konsulter genomförde miljöinventering inför rivning och upprättade rivningsplan.

I entreprenadskedet stod Kodeda konsulter för byggledning och miljökontroll. I byggnaden påträffades fog med asbest respektive PCB-innehåll, vilket pga. sin stora mängd och svåråtkomliga placering medförde utmaningar vid sanering.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.