Helsingborgs lasarett

Projektet omfattar ombyggnad av flyglarna i huvudbyggnaden, ca 10 000 m2/flygel, ombyggnationer i befintlig byggnad och projektering av ny sjukhusbyggnad.

Kodeda konsulters roll i projektet är Miljöbyggnadssamordning, materialinventering med avseende på farligt avfall, miljökontroll, installationssamordning och projektledning av rörpostprojektet. Projektet är en stor utmaning i och med pågående verksamhet, att det är komplicerat och installationstätt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.