Infrastrukturprojektet – Malmö sjukhusområde

Ett mycket omfattande projekt som innebär rivning av flertalet byggnader, teknikkulvertar och transportsystem inom Malmö sjukhusområde. Kodeda konsulters insats består av materialinventering med avseende på farligt avfall, markundersökningar, miljökontroll under saneringar, tillstånds- och anmälningsärenden, myndighetskontakt.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.