Marksanering Gröningen

Projektet omfattade kompletterande markprovtagning och framtagande av platsspecifika riktvärden vilket låg till grund för sanering. Vid sanering en hade Kodeda konsulter hand om miljökontroll, och kontinuerlig provtagning av massor gjorde att en mindre mängd massor än beräknat behövde köras bort.

Under hela projektet hölls kontakt med Miljöförvaltningen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.