Statusbedömning av fastighet

Bedömning med avseende på bygg och el inför renovering vilket redovisades i form av prioriteringslista över åtgärder och kostnadsuppskattning för dessa.

Resultatet var sen tänkt att användas som grund för objektens årsbudget.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.