Tillståndsärende Dalbo kvartsit

Upprättande av ansökningshandlingar inför tillståndsansökan för kvartsittäkt. Detta innefattar tidigt samråd med Länsstyrelsen, upprätta samrådshandling och därefter genomföra samråd med enskilda, organisationer och myndigheter. Vidare att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd. I anslutning till Länsstyrelsens handläggning svara på frågor och ta fram kompletterande handlingar.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.