[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Vi arbetar som miljökonsulter och har lång erfarenhet av förorenade fastigheter och provtagning av betong, mark och vatten. Inför rivning provtar vi betong, tegel och andra mineraliska byggnadsmaterial för korrekt klassificering och omhändertagande inför transport till mottagningsanläggning...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Vi genomför dagsljusbedömningar och simulerar dagsljusfaktorn för att säkerställa att BBR:s och AFS krav på dagsljus uppfylls i bostäder och på arbetsplatser. Vi har även lång erfarenhet av att hantera frågor som berör dagsljus i byggprojekt...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] Vi tar fram dagvattenutredningar inför till exempel detaljplanearbete genom att hjälpa våra beställare att utreda de förutsättningar som finns för att hantera dagvatten på bästa sätt för människor och natur. Vi arbetar utifrån krav ställda från...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Vi utför mätningar av radon i inomhusluften i bostäder, skolor och på arbetsplatser. Mätningarna genomförs under eldningssäsongen (oktober – april) för att erhålla ett årsmedelvärde för byggnaden. Vid eventuellt förhöjda radonhalter bistår vi med vidare utredning...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Vi hjälper till att utreda klagomål på lukter och hälsobesvär i byggnader och genomför innemiljöutredningar baserat på SWESIAQ-modellen. Vi har goda kunskaper om byggnaders konstruktioner, byggnadsmaterial och ventilationssystem och mångårig erfarenhet av att utreda fukt- och...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Vi får ofta i uppdrag att utföra miljökontroller vid rivning och sanering av farliga ämnen eller förorenad mark. Vi är beställarens förlängda arm och kontrollerar att anlitad sanerings- och rivningsentreprenör följer aktuell lagstiftning och branschrekommendationer för...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] Vi gör miljötekniska markundersökningar, vilket vi snart kommer att lägga upp mer information om här.  Hör av dig till oss sålänge om du vill veta mer. [/vc_column_text][vc_empty_space][button target="_self" hover_type="default" text="Kontakta oss" link="https://www.kodeda.se/kontakt/"][vc_empty_space][vc_column_text] < Tillbaka till tjänster  [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text] Vi jobbar med återbruksinventering, vilket vi snart kommer att lägga upp mer information om här. Hör av dig till oss sålänge om du vill veta mer. [/vc_column_text][vc_empty_space][button target="_self" hover_type="default" text="Kontakta oss" link="https://www.kodeda.se/kontakt/"][vc_empty_space][vc_column_text] < Tillbaka till tjänster  [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/4"][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Vi arbetar med projektledning inom projektens samtliga faser, från förstudie till överlämning vid ny-, till- och ombyggnad samt rivning, och projektleder uppdrag för privata, kommunala och statliga beställare i utförande- och totalentreprenader. Vi bidrar gärna med...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_column_text]Vi utför årligen mer än 50 materialinventeringar och har över 20 års erfarenhet inom området. Inför renovering, ombyggnation eller rivning av en byggnad är verksamhetsutövaren ansvarig att utföra en materialinventering med avseende på farligt avfall och avfall...