REFERENSPROJEKT

Vi samarbetar med professionella uppdragsgivare inom såväl offentlig som privat sektor.

Vi är glada över att ha långsiktiga samarbeten med många av våra kunder, vilket leder till ömsesidig förståelse och förtroende. Vi ser också fördelar med att arbeta tillsammans med flera olika uppdragsgivare, där vi lär oss, sprider goda arbetssätt och ger våra uppdragsgivare fördel av våra många kontakter.

Bedömning med avseende på bygg och el inför renovering vilket redovisades i form av prioriteringslista över åtgärd...

Projektet omfattade kompletterande markprovtagning och framtagande av platsspecifika riktvärden vilket låg till grund ...

Nybyggnation av ceremonibyggnad för alla trosinriktningar. Byggnaden fick senare namnet Livereds kapell. Kodeda kons...

Projektet omfattar ombyggnad av flyglarna i huvudbyggnaden, ca 10 000 m2/flygel, ombyggnationer i befintlig byggnad och ...

Nybyggnation av gruppboende i Gällinge, Kungsbacka, med sex stycken lägenheter och en separat byggnad för daglig verk...

Rivning av skolbyggnad, 5500 m2, pga. fuktskador. Kodeda konsulter genomförde miljöinventering inför rivning och uppr...