Projektet omfattade kompletterande markprovtagning och framtagande av platsspecifika riktvärden vilket låg till grund för sanering. Vid sanering en hade Kodeda konsulter hand om miljökontroll, och kontinuerlig provtagning av massor gjorde att en mindre mängd massor än beräknat behövde köras bort. Under hela projektet hölls kontakt med...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_single_image image="1409" img_size="full" alignment="center" qode_css_animation=""][vc_empty_space][vc_column_text]I projektet Västra Dalhem i Helsingborg fick Kodeda Konsulter förtroendet av fastighetsförvaltningen i Helsingborg att utföra materialinventering av farligt avfall samt inventering av material för återbruk och återvinning, miljöteknisk markundersökning och miljösamordning...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][vc_empty_space][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_single_image image="1383" img_size="full" alignment="center" qode_css_animation=""][vc_empty_space][vc_column_text]Uppdraget bestod i att utreda orsaker och föreslå åtgärder avseende fuktproblematik i ett korsvirkesstall på Fredriksdals museiområde. Byggnaden är uppförd i början av 1800-talet. I uppdraget har även en vård- och underhållsplan...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_single_image image="1130" img_size="full" qode_css_animation=""][vc_empty_space][vc_column_text] Hösten 2018 fick vi förtroendet att hjälpa Kungsbacka kommun med Projektledning, KA och miljökontroll vid om- och tillbyggnad av Sommarlust förskola. Förskolan är uppförd 1968-69 i 2 plan med kök och idrottshall i separat...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_single_image image="977" img_size="full" qode_css_animation=""][vc_empty_space][vc_column_text]Projektet omfattade miljöutredningar i samband med bygglovsansökan för boende i tidigare kontorslokaler på en industrifastighet i Helsingborg. En fördjupad miljöteknisk markundersökning planerades och utfördes, och i samband med den även mätning av klorerade...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_single_image image="953" img_size="full" qode_css_animation=""][vc_empty_space][vc_column_text]I ett första skede för att utveckla cirkuläritet och industriell symbios i Helsingborgs kommun har Kodeda Konsulter på uppdrag av Stadsledningsförvaltningen i Helsingborg Stad undersökt vilken potential informationen i företagens offentliga miljörapporter har...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_single_image image="947" img_size="full" qode_css_animation=""][vc_empty_space][vc_column_text] Ett projekt där tio förskolor (byggda under 1970-talet) bedömdes utifrån status gällande fukt, ventilation, bygg, el, VVS och miljö för att erhålla en samlad bild inför beslut om ombyggnation, renovering eller rivning. Kodeda...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="1/4"][/vc_column][vc_column width="1/2"][vc_empty_space][vc_single_image image="640" img_size="full" qode_css_animation=""][vc_empty_space][vc_column_text]Platzer Fastigheter driver ett detaljplaneärende med syftet att omvandla Högsbo industriområde, vid Olof Asklunds gata, till bostäder och affärer. Kodeda konsulter har inför detta genomfört historiska inventeringar och miljötekniska markundersökningar inom området, liksom materialinventering inför...

Upprättande av ansökningshandlingar inför tillståndsansökan för kvartsittäkt. Detta innefattar tidigt samråd med Länsstyrelsen, upprätta samrådshandling och därefter genomföra samråd med enskilda, organisationer och myndigheter. Vidare att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd. I anslutning till Länsstyrelsens handläggning svara på frågor och ta fram kompletterande...